Ułatwienia dostępu

Kategoria: news

Szlakiem edukacji – poznajemy Tatry

Szlakiem edukacji poznajemy Tatry. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. #poznajemytatry #stowarzyszenie #docelu #stowarzyszeniedocelu #mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnoscmazowiecka

Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zadanie „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” skierowany jest do grupy osób w wieku 15-18 lat z „zaburzeniami psychicznymi” oraz grupy rodziców/opiekunów prawnych. Beneficjenci to mieszkańcy Radomia oraz osoby  zamieszkujące tereny wiejskie Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk.

Założeniem projektu jest stworzenie modelowego rozwiązania mającego na celu poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form wparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz zapobieganie ich stygmatyzacji.

Kultura zaprasza “Guzowianki” – rekrutacja

Informujemy, że dnia 1 czerwca rusza rekrutacja beneficjentów do projektu Kultura zaprasza ,,Guzowianki\”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego z niepełnosprawnością intelektualną.  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@docelu.radom.pl albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Lipska 2, Radom.   Zadanie publiczne pn. Kultura zaprasza \”Guzowianki” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Bezpłatne szkolenie \”Wspieranie osoby dorosłej ze spektrum autyzmu\”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online dla przedstawicieli instytucji realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób ze spektrum autyzmu. Szkolenie odbędzie się w dniu 8.06.2022 w godz. 17:00 – 19:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. PRELEGENCI: Anna Zgrzebniak – wykwalifikowana oligofrenopedagog, neurologopeda posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu pracująca według nurtu terapii behawioralnej. Obowiązuje rejestracja pod adresem: https://tiny.pl/9vpcxZapraszamy.   Szkolenie organizowane w ramach projektu …

Bezpłatne szkolenie \”Wspieranie osoby dorosłej ze spektrum autyzmu\” Czytaj więcej »

Rusza rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Z przyjemnością informujemy, że rusza rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

Program jest skierowany dla rodziców i opiekunów osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, zamieszczonej poniżej i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia lub wysłanie w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@docelu.radom.pl

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że od 10.05.2022r. rusza rekrutacja beneficjentów do projektu \”Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin\”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Radomia oraz osób  zamieszkujących tereny wiejskie: Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@docelu.radom.pl albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Lipska 2, Radom. Zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pod tytułem: Zadanie nr 1 „Droga do samodzielności – …

Rekrutacja do projektu Czytaj więcej »

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa \”Autyzm – co myślą o nim osoby ze spektrum autyzmu?\”

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Autyzm – co myślą o nim osoby ze spektrum autyzmu?”, która odbędzie się 19.05.2022r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu przy ul. 25 czerwca 70.

Rekrutacja do programu \”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022\” dla mieszkańców Gminy Zakrzew

Z przyjemnością informujemy, że rusza rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla mieszkańców Gminy Zakrzew, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Program jest skierowany dla rodziców i opiekunów osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, zamieszczonej poniżej i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia lub wysłanie w formie elektronicznej na adres:  stowarzyszenie@docelu.radom.pl