Ułatwienia dostępu

Kategoria: news

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Zakrzew

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” to jeden z głównych projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Z powodzeniem realizowaliśmy go w latach 2020, 2021, 2022 i 2023. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie …

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Zakrzew Czytaj więcej »

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” to jeden z głównych projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Z powodzeniem realizowaliśmy go w latach 2020, 2021, 2022 i 2023. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie …

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024 Czytaj więcej »

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Miasta Radomia

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024., który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego wartość dofinansowania – 589 925,70 zł całkowita wartość zadania –  589 925,70 zł            Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „ Do Celu” im. Św. Brata Alberta realizację zadania publicznego pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 23.02.2024r. …

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Miasta Radomia Czytaj więcej »

Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z Niepełnosprawnością

 W dniach 20 – 21 października 2023 odbyły się “Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z niepełnosprawnością ” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym “Do Celu ” im. Św. Brata Alberta w Radomiu. Zadanie dofinansowane  zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Biuro Sportu w ramach programu : Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej  w 2023 . Realizacja zadania  polegała na zorganizowaniu trzydniowych Ogólnopolskich Zawodów Badmintona Osób z Niepełnosprawnością. …

Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z Niepełnosprawnością Czytaj więcej »

Szlakiem edukacji – poznajemy Tatry

Szlakiem edukacji poznajemy Tatry. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. #poznajemytatry #stowarzyszenie #docelu #stowarzyszeniedocelu #mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnoscmazowiecka

Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zadanie „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” skierowany jest do grupy osób w wieku 15-18 lat z „zaburzeniami psychicznymi” oraz grupy rodziców/opiekunów prawnych. Beneficjenci to mieszkańcy Radomia oraz osoby  zamieszkujące tereny wiejskie Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk.

Założeniem projektu jest stworzenie modelowego rozwiązania mającego na celu poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form wparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz zapobieganie ich stygmatyzacji.

Kultura zaprasza “Guzowianki” – rekrutacja

Informujemy, że dnia 1 czerwca rusza rekrutacja beneficjentów do projektu Kultura zaprasza ,,Guzowianki\”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego z niepełnosprawnością intelektualną.  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@docelu.radom.pl albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Lipska 2, Radom.   Zadanie publiczne pn. Kultura zaprasza \”Guzowianki” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka