Ułatwienia dostępu

Kategoria: realizowane programy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to jeden z głównych projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Z powodzeniem realizowaliśmy go w latach 2020, 2021 i 2022. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne. …

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023. Czytaj więcej »

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Wśród potrzebnych i ciekawych projektów naszego Stowarzyszenia znalazła się realizacja zadania ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Celem tego ważnego projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie pomocy w opiece nad osobami od nich zależnymi oraz umożliwienie im skorzystania z przerwy regeneracyjnej i czasowego odciążenia od codziennych obowiązków poprzez realizację usługi w formie dziennej i całodobowej. Trudna i wieloletnia …

Opieka wytchnieniowa edycja 2023 Czytaj więcej »

Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zadanie „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” skierowany jest do grupy osób w wieku 15-18 lat z „zaburzeniami psychicznymi” oraz grupy rodziców/opiekunów prawnych. Beneficjenci to mieszkańcy Radomia oraz osoby  zamieszkujące tereny wiejskie Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk.

Założeniem projektu jest stworzenie modelowego rozwiązania mającego na celu poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form wparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz zapobieganie ich stygmatyzacji.

Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności edycja 2022-2025

Realizacja projektu “Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” zaplanowana została na 3 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 36 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu radomskiego oraz m. Radom, dla których zostaną opracowane Indywidualne Programy Działania. Projekt “Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” zakłada prowadzenie placówki, w której realizowany będzie trening mieszkalnictwa (trening samodzielności) przez 7 …

Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności edycja 2022-2025 Czytaj więcej »