Ułatwienia dostępu

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” powstało 27 marca 2014 roku. To organizacja pozarządowa, prowadząca nieodpłatną działalność, zajmująca się pracą na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest między innymi wszechstronnie działanie na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom, propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia dla problemów osób z różnymi dysfunkcjami, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu oraz rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji a także tworzenie i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest bezpośrednie dotarcie do osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wszechstronne działania, pomoc, wspieranie rozwoju i wdrażanie do aktywnego życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych a także pomoc ich rodzinom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Do Celu” to organizacja, skupiająca nauczycieli, terapeutów, studentów, wolontariuszy oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Swoją wiedzę i umiejętności chcą wykorzystać w efektywnej pracy z niepełnosprawnymi, wdrażając ich do samodzielności i niezależności na miarę ich możliwości psychofizycznych.

W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego i zbiera 1,5% podatku na wspieranie działalności.

Stała działalność

WTZ Kolejowa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kolejowej w Radomiu

WTZ Dąbrówka Nagórna

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dabrówce Nagórnej w Gminie Zakrzew

43539700_252412715466492_3684601681019928576_n-3

Przedszkole Promyk

Punkt Przedszkolny "Promyk" przy ul. Komunalnej w Radomiu

Przedszkole Zabajka

Punkt Przedszkolny Zabajka przy ul. Młodzianowskiej w Radomiu

Realizowane programy

Asystent Osobisty

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa

,,Opieka wytchnieniowa" dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

mieszkanie22-2

Mieszkanie treningowe

Projekt "Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności" edycja 2022-2025 zakłada prowadzenie placówki, w której realizowany będzie trening mieszkalnictwa

Projekty zawodowe

Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021-2024 Projekt zakłada realizację idei zatrudnienia wspomaganego na wielu płaszczyznach.

Aktualności

Jak pomagać

Przekaż nam 1,5% swojego podatku wpisując w swoje roczne zeznanie podatkowe (PIT) nr KRS 0000503675.

Wpłać dowolną darowiznę na cele statutowe na nasze konto bankowe:

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta

nr konta: 56 1240 3259 1111 0010 8907 4911

Wpłać dowolną kwotę na naszą zrzutkę:

Kampania społeczna

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym “Do Celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu w ramach zadania organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej napisało i realizowało projekt dotyczący osób dorosłych ze spektrum autyzmu pt. “Szansa na lepsze życie”.
W ramach projektu powstał spot społeczny, który ma na celu poszerzenie świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.
#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Dołącz do naszego newslettera

Zapisz się, aby wiedzieć jako pierwszy i być na bieżąco!

Kontakt