Ułatwienia dostępu

Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności edycja 2022-2025

Realizacja projektu “Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” zaplanowana została na 3 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 36 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu radomskiego oraz m. Radom, dla których zostaną opracowane Indywidualne Programy Działania.

Projekt “Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” zakłada prowadzenie placówki, w której realizowany będzie trening mieszkalnictwa (trening samodzielności) przez 7 dni w tygodniu minimum 10 miesięcy w roku. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 osobowe grupy ( z podziałem na płeć), w których będą pod okiem terapeuty odbywać rotacyjnie trening samodzielności ( pranie, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, trening gospodarowania pieniędzmi, codzienna toaleta, efektywne korzystanie z czasu wolnego, itd. ) trwający od kilku (grupa początkująca ) do kilkunastu dni (grupa zaawansowana).

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja polegała na przeprowadzeniu spotkań rekrutacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia “Do Celu” i siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej “Do Celu”. Na spotkaniach tych Kierownik Projektu przedstawił założenia proponowanej formy terapii. Zostały również zebrane Deklaracje udziału w projekcie. Spotkania indywidualne beneficjentów z kierownikiem projektu podczas których wypełniony został arkusz analizy SWOT miał na celu przede wszystkim rekrutację uczestników oraz przeprowadzenie wstępnej diagnozy potrzeb i zakwalifikowanie do udziału w projekcie. Dla każdego beneficjenta przewidziano jednorazowo 1 godzinę wsparcia w pierwszych trzech miesiącach realizacji projektu. W związku z faktem, iż projekt zakłada udział tych samych uczestników przez wszystkie okresy finansowania rekrutacja odbędzie się tylko na początku realizacji projektu. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie , Kierownik projektu dobierze uczestnika z listy rezerwowej. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu. Kierownik Projektu: Anna Koza, tel 668 160 803, email: kozaania@op.pl

Terapia w mieszkaniu treningowym podzielona została na cztery moduły:

  1. Trening prowadzenia gospodarstwa domowego ( pranie, gotowanie, sprzątanie, planowanie budżetu domowego, robienie zakupów, dokonywanie płatności, itd). Będzie odbywał się on w godz. 15.00-23.00 (8h) od poniedziałku do piątku dla grupy uczestników aktualnie przebywającej w mieszkaniu.
  2. Trening mieszkalnictwa polegać będzie na nauce samodzielnego, codziennego funkcjonowania (codzienna toaleta, prasowanie, składanie swoich ubrań, szykowanie garderoby na następny dzień, nauka efektywnego korzystania z czasu wolnego, umiejętność przyjmowania gości, trening ról społecznych, itd). Odbywać się on będzie w soboty i niedziele od 11.00 – 23.00 (12h ).
  3. Opieka nocna – ta forma wsparcia będzie realizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach 23:00 – 7:00 (8 h)
  4. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych. Będzie odbywał się w weekendy ( sobota i niedziela) w godzinach od 7.00 – 11.00. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych ma na celu wypracowanie w beneficjentach umiejętności: nawiązywania kontaktów z ludźmi, bycia aktywnym, pełnienia ról społecznych oraz załatwiania spraw z nimi związanych, orientacja w środowisku społecznym, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań. W godzinach od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku uczestnicy będą przebywać w domu, szkole, WTZ czy innych formach rehabilitacji dziennej.

W projekcie zaplanowano również wsparcie psychologa, które ma na celu opracowanie profilu funkcjonowania społecznego beneficjenta, jego zasobów, ustalenie stopnia samodzielności itp.

W każdym okresie finansowana dla wszystkich 36 beneficjentów zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD).

I okres finansowania od 01.04.2022 do 31.03.2023
II okres finansowania od 01.04.2023 do 31.03.2024

Projekt „Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” realizowany na podstawie Umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Umowa nr ZZB/000742/BF/D) w ramach Konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”: kierunek pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; zadanie: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”.

Galeria

Zapraszamy na profil mieszkania na facebooku: https://www.facebook.com/mieszkaniewspomagane

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *