Ułatwienia dostępu

O stowarzyszeniu

Historia

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” powstało 27 marca 2014 roku. To organizacja pozarządowa, prowadząca nieodpłatną działalność, zajmująca się pracą na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin. Misją Stowarzyszenia jest między innymi wszechstronnie działanie na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom, propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia dla problemów osób z różnymi dysfunkcjami, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu oraz rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji a także tworzenie i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest bezpośrednie dotarcie do osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wszechstronne działania, pomoc, wspieranie rozwoju i wdrażanie do aktywnego życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych a także pomoc ich rodzinom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Do Celu” to organizacja, skupiająca nauczycieli, terapeutów, studentów, wolontariuszy oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Swoją wiedzę i umiejętności chcą wykorzystać w efektywnej pracy z niepełnosprawnymi, wdrażając ich do samodzielności i niezależności na miarę ich możliwości psychofizycznych. W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego i zbiera 1% podatku na wspieranie działalności.

Zarząd

Pani Beata Wątły – Prezes 

Pan Michał Jagiełło – Wiceprezes 

Pani Agnieszka Siara – Skarbnik 

Pan Kamil Marchewka – Sekretarz

Pan Krzysztof Sońta – Członek 

Komisja rewizyjna w składzie:

Pani Kaja Krawczyk- przewodniczący

Pani Aleksandra Kozicka – członek

Pani Wioletta Leszczyńska – członek

kontakt: zarzad@docelu.radom.pl

Stała działalność

WTZ Kolejowa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kolejowej w Radomiu

WTZ Dąbrówka Nagórna

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dabrówce Nagórnej w Gminie Zakrzew

43539700_252412715466492_3684601681019928576_n-3

Przedszkole Promyk

Punkt Przedszkolny "Promyk" przy ul. Komunalnej w Radomiu

Przedszkole Zabajka

Punkt Przedszkolny Zabajka przy ul. Młodzianowskiej w Radomiu

Realizowane programy i projekty

Asystent osobisty

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” dla rodziców i opiekunów osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

mieszkanie22-2

Mieszkanie treningowe

Projekt "Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności" zakłada prowadzenie placówki, w której realizowany będzie trening mieszkalnictwa

Projekty zawodowe

Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021-2024 Projekt zakłada realizację idei zatrudnienia wspomaganego na wielu płaszczyznach.

Statut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sprawozdanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt