Ułatwienia dostępu

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kolejowej w Radomiu

Warsztat Terapii Zajęciowej “Do Celu” przy ulicy Kolejowej w Radomiu powstał w grudniu 2014 r. Było to  pierwsze duże przedsięwzięcie Stowarzyszenia “Do Celu”. W naszej placówce wsparcia dziennego z rehabilitacji społecznej i zawodowej korzysta 25 uczestników. Są to dorosłe osoby z niepelnosprawnoscią intelektualną. W naszym WTZ rehabilitacja odbywa się w 4 pracowniach : technicznej, gospodarstwa domowego, aktywizacji manualnej i przyrodniczej . Uczestnicy zdobywają tam umiejętności, które będą mogli wykorzystać w miejscu pracy. Uczestnicy w każdym tygodniu mają również zajęcia w pracowni TUSiZ ( trening umiejętności społecznych i zawodowych ), gdzie mogą pracować z emocjami, uczyć się prawidłowych relacji z innymi oraz nabywają kompetencji społecznych niezbędnych do utrzymania zatrudnienia. WTZ zatrudnia również rehabilitanta, który dba o kondycję naszych uczestników w trakcie pobytu w WTZ . W naszej placówce realizowany jest również program “Zajęcia Klubowe w WTZ”. Cyklicznie organizowane są też spotkania w Społecznej Kawiarni Poetyckiej “Bez granic …”.
Naszym największym osiągnięciem jest przygotowanie 2 uczestników do podjęcia w roku 2022 zatrudnienia na Otwartym Rynku Pracy.

Zapraszamy na Nasz profil na facebooku.

https://www.facebook.com/WTZ.DoCelu/

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *