Ułatwienia dostępu

,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 Gmina Zakrzew

Program „Opieka Wytchnieniowa” to jeden z głównych projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Z powodzeniem realizowaliśmy go w latach 2021,2022 i 2023. W tym roku również pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania w Gminie Zakrzew. Zadanie „Opieka wytchnieniowa” jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Zakrzew w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

 Celem realizacji zadania jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresatami zadania będą osoby będące mieszkańcami Gminy Zakrzew w tym:

a) 6 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi,
b) 9 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

c) 4 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

Załączniki:

akceptacjaOsoby2

oświadczenieOinformacji

rodo

rodo-kopia

zalacznik-nr-12-do-programu-ow-ngo-2024-klauzula-rodo-1700483978

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *