Ułatwienia dostępu

,,Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Wśród potrzebnych i ciekawych projektów naszego Stowarzyszenia znalazła się realizacja zadania ,,Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024. Celem tego ważnego projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie pomocy w opiece nad osobami od nich zależnymi oraz umożliwienie im skorzystania z przerwy regeneracyjnej i czasowego odciążenia od codziennych obowiązków poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej i całodobowej.

Trudna i wieloletnia opieka nad osobą zależną powoduje często wykluczenie lub ograniczenie udziału opiekunów z życia zawodowego, społecznego i kulturowego a także jest bardzo dużym obciążeniem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a często także finansowym. Dlatego w czasie, kiedy opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny przejmuje terapeuta, rodzina ma wówczas czas na załatwienie bieżących spraw życia codziennego, zadbanie o swoją kondycję psycho-fizyczną czy też może po prostu odpocząć. Terapeuta pomaga osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym, przy wykonywaniu codziennych czynnościach (czy to higienicznych – mycie, czesanie, ubieranie czy rehabilitacyjnych jak i zdrowotnych – podawanie leków, robienie zastrzyków itp.). Wykonuje więc takie czynności jakie wykonywał by rodzic czy prawny opiekun. Ważnym aspektem jest również fakt, iż rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką wytchnieniową. Całość zadania finansowana jest z Funduszu Solidarnościowego.

W roku 2024 Stowarzyszenie obejmie opieką wytchnieniową 54 rodziny z miasta Radomia i powiatów ościennych, a każda z tych rodzin skorzysta z 14 dni opieki całodobowej i 240h opieki dziennej. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać zarówno opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym jak i nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

akceptacjaOsoby2

oświadczenieOinformacji

oświadczeniezleceniobiorcynarok2024

rodo

zalacznik-nr-1-do-programu-ow-ngo-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1700483953

zalacznik-nr-2-do-programu-ow-ngo-2024-karta-realizacji-uslug-1700483956

zalacznik-nr-12-do-programu-ow-ngo-2024-klauzula-rodo-1700483978

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *