Ułatwienia dostępu

Warsztat Terapii Zajęciowej „Do Celu” w Dąbrówce Nagórnej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Do Celu” w Dąbrówce Nagórnej został utworzony w dniu 22.12.2021roku. Placówka nasza realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej  i zawodowej dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno – zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.
 
Zajęcia terapeutyczne z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone są w 5 pracowniach tematycznych:

 • pracowni gospodarstwa domowego
 • pracowni florystycznej
 • pracowni introligatorsko – poligraficznej
 • pracowni środowiskowej
 • pracowni sztuki użytkowej

Oprócz codziennej rehabilitacji pod czujnym okiem terapeutów prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” mająca na celu poprawę sprawności fizycznej oraz zajęcia z psychologiem obejmujące następujący zakres tematyczny:

 • samoświadomość: odkrywanie mocnych i słabych stron, refleksja nad swoim zachowaniem, planowanie przyszłości, świadomość swojego wyglądu, odkrywanie zainteresowań i zdolności oraz rozwijanie ich.
 • świadome i aktywne życie w społeczeństwie: trening społeczny ( ma na celu zapoznanie uczestników z instytucjami pożytku publicznego, z zasadami obowiązującymi w urzędach, odpowiedniego i adekwatnego zachowania się w miejscach publicznych takich jak: kino, teatr, muzeum, restauracja, itp.)
 • samodzielność i zaradność: trening ekonomiczny, trening czystości.
 • umiejętności społeczne: nauka nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, nauka aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie, rozwiązywania konfliktów, realizowania swoich potrzeb                                        z poszanowaniem innych.
 • umiejętności zawodowe: kształtowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych pracownikowi, takich jak zaradność i samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, terminowość, poszukiwanie informacji, samokontrola, współpraca, precyzowanie własnych preferencji, określanie umiejętności i ograniczeń, określenie oczekiwań zawodowych, poznanie metod i technik poszukiwania pracy, tworzenie życiorysu, listu motywacyjnego, podania o pracę, przygotowanie do rozmów z pracodawcą, świadomość wartości płynących z podjęcia pracy, poszukiwanie możliwości podjęcia próbek pracy, praktyk zawodowych, poszukiwanie pracy.
    

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *