Ułatwienia dostępu

Kategoria: aktualności

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” to jeden z głównych projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Z powodzeniem realizowaliśmy go w latach 2020, 2021, 2022 i 2023. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie …

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024 Czytaj więcej »

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Miasta Radomia

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024., który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego wartość dofinansowania – 589 925,70 zł całkowita wartość zadania –  589 925,70 zł            Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „ Do Celu” im. Św. Brata Alberta realizację zadania publicznego pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 23.02.2024r. …

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Miasta Radomia Czytaj więcej »

Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z Niepełnosprawnością

 W dniach 20 – 21 października 2023 odbyły się “Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z niepełnosprawnością ” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym “Do Celu ” im. Św. Brata Alberta w Radomiu. Zadanie dofinansowane  zostało ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Biuro Sportu w ramach programu : Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej  w 2023 . Realizacja zadania  polegała na zorganizowaniu trzydniowych Ogólnopolskich Zawodów Badmintona Osób z Niepełnosprawnością. …

Ogólnopolskie Zawody w Badmintona Osób z Niepełnosprawnością Czytaj więcej »

Moja Niezależność

Innowacyjny projekt o nazwie ,,Moja niezależność”, sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, postawił sobie za cel stworzenie rozwiązania, którego najważniejszym założeniem było nabycie, rozwijanie, podtrzymywanie i usprawnianie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnością. Ponadto umożliwił im przyjęcie bardziej aktywnej roli w ich społeczności lokalnej.  Pomysł …

Moja Niezależność Czytaj więcej »

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Zakrzew.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Zakrzew. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Zakrzew w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Miasta Radomia.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Miasta Radomia. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.