Ułatwienia dostępu

Author name: klaudia

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Zakrzew.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Zakrzew. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Zakrzew w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Miasta Radomia.

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Miasta Radomia. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.