Ułatwienia dostępu

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” dla mieszkańców Radomia

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Radom i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku. Nadzór nad jego realizacją prowadzi Gmina Miasta Radomia.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Celem  Programu jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzymało pozytywną opinię realizatora Programu.

Galeria:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pcDyhkZqkTjdAPPpkXF2ZsNbnmG89soTEjGZxqm3UgEUMpLWeMx1aGg2qfG3qWhql&id=671571992895841

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PPaALCW6faEURzcmZsXwJywQmsNWtoVXAQpNhfn3cJxBwhyRzYWgH5vPbvzEtrK4l&id=671571992895841

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gFL8ageLMjB54YqRLYbwL1zuQBM7h98BsPZbLtTnJ585AGVCekMPu4ELNsgUu9j8l&id=671571992895841

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wx9JeA2tPdgNpHefKVdSxrawFzTLd1xgRxvj6QJVCvfq56afVXZREUQN63FgAqHEl&id=671571992895841

Zadanie ,, Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego” jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznawanych Gminie Miasta Radomia w ramach resortowego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *