Ułatwienia dostępu

Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zadanie „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” skierowany jest do grupy osób w wieku 15-18 lat z „zaburzeniami psychicznymi” oraz grupy rodziców/opiekunów prawnych. Beneficjenci to mieszkańcy Radomia oraz osoby  zamieszkujące tereny wiejskie Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk.

Założeniem projektu jest stworzenie modelowego rozwiązania mającego na celu poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zróżnicowanych form wparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi oraz zapobieganie ich stygmatyzacji.

Działanie nr 1: Umożliwienie osobom z „zaburzeniami psychicznymi” zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • indywidualne spotkania z psychologiem
  • zajęcia warsztatowo – szkoleniowe z doradcą zawodowym i psychologiem

Działanie nr 2: Zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez wsparcie trenera pracy w miejscu pracy i poza nim.

  • \”próbki pracy\” (spotkania z przedsiębiorcami, tworzenie oferty dotyczącej zatrudnienia wspomaganego  skierowanej do potencjalnego pracodawcy, itd.)

Działanie nr 3: Integracja społeczna osób z „zaburzeniami psychicznymi” ze społecznością lokalną.

  • wernisaże wystaw fotograficznych „odczarowujących” funkcjonowanie osób z „zaburzeniami psychicznymi” „Widoczni dla świata” i „Dostrzec człowieka”
  • publikacja w mediach na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

Działanie nr 4: Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin poprzez prowadzenie środowiskowych grup wsparcia

  • środowiskowa grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
  • punktu konsultacyjny dla rodziców/opiekunów prawnych osób z zaburzeniami psychicznymi

Całkowita wartość: 56 340zł

Dofinansowanie: 50 000zł

Termin realizacji: 10.05.2022 – 30.11.2022

Media o projekcie:

Niepełnosprawni z szansą na samodzielność – Radio Radom 87,7 FM

Droga-do-samodzielnosci-wsparcie-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-i-ich-rodzin – radom24.pl

Galeria:

{gallery}galerie/drogadosamodzielnosci{/gallery}

  

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *