Ułatwienia dostępu

Projekt „Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego” dla mieszkańców Radomia

“Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną – Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego”.

Realizacja obejmuje okresowe – całodobowe przebywanie osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną pod profesjonalną opieką, w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez ich rodziców/opiekunów. W tym celu Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym ,,Do Celu” im. Św. Brata Alberta prowadzi \”weekendowy dom krótkiego pobytu\”. Miejsce, w którym rodzic /opiekun prawny dorosłej osoby zależnej z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, może ją pozostawić pod profesjonalną opieką , by skorzystać z przerwy regeneracyjnej . \”Opieka wytchnieniowa\” jest sprawowana w roku 2022 przez 30 weekendów. Jednorazowo w placówce może przebywać 6 podopiecznych. Uczestnicy przebywając w placówce mają zapewnione całodzienne wyżywienie dostosowane do ich potrzeb. Pomysł jest skierowany do mieszkańców Radomia z niepełnosprawnością intelektualną o niskim lub bardzo niskim poziomie samodzielności, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. W roku bieżącym opieką wytchnieniową Stowarzyszenie objęło 15 rodzin.

Całość projektu ,,Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego” finansowana jest przez Gminę Miasta Radomia w ramach realizacji zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; zadanie: ,, Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.  (Umowa o realizację zadania publicznego nr ZS.III.8124.9.2.2022)

Galeria:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid08udzehjc1LNCvRHjVvruBu5vLcfAgBahNUF9cG4pYHRwzZz7batn6u5FcMzsdvnWl&id=671571992895841

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0v71U7LdyfLQ6K6N3c2eqXv9dYT8CjSp1tMiujKKasaWJxS5RZb2BebYSiW3oCu5Hl&id=671571992895841

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CoNkucmkwtd4tXMzcRDzuSb3Fu6btfji7gjGYK4WxZyL6CzVrQunWMAYKgN6TKHHl&id=671571992895841

Projekt ,,Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego’’ finansowany przez Gminę Miasta Radomia w ramach realizacji zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób; zadanie: ,, Opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną’’.