Ułatwienia dostępu

Weekendowy dom krótkiego pobytu – podsumowanie

Za nami 32 weekendy wsparcia ( 1260 godzin ) zrealizowanego w \”weekendowym domu krótkiego pobytu\”. Wsparciem obięliśmy 18 pełnoletnich osób – mieszkańców Radomia z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Przeprowadziliśmy kampanię społeczną w radiu i prasie zwracającą uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w naszym mieście. Organizowaliśmy również cykliczne spotkania środowiskowej grupy wsparcia.

W ramach podsumowania realizacji projektu przeprowadziliśmy wśród rodziców ankietę. Z jej wyników jasno wynika jak potrzebne i ważne było to zadanie. 100% ankietowanych uważa że realizacja projektu była bardzo potrzebna w ich życiu rodzinnym i podniosła jego komfort. Tyle samo ankietowanych stwierdzało że projekt spełnił ich oczekiwania i deklaruje chęć skorzystania z takiej formy pomocy w przyszłym roku. Jako główne zalety projektu rodzice/opiekunowie wskazują wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną w projekcie oraz możliwość wykorzystania wolnego czasu dla siebie, podporządkowaniu go własnym potrzebom oraz realizacji własnych marzeń. Jednocześnie wskazują potrzebę uzyskania takiego wsparcia również w dni powszednie.

Nam pozostaje podziękować za okazane zaufanie i obiecać że w przyszłym roku dołożymy starań aby rodzice/opiekunowie oraz osoby zależne pozostające pod ich opieką mogli czuć się z nami bezpiecznie i komfortowo.

Wstawiamy też kilka zdjęć. Tym razem zdjęć rodziców/opiekunów które naszym zdaniem najbardziej oddają istotę całego przedsięwzięcia jakim jest projekt ,,Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego’’ finansowanego przez Gminę Miasta Radomia w ramach realizacji zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób; zadanie: ,,Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną’’. .

Galeria:

{gallery}/galerie/wytchnienie2{/gallery}

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *