Ułatwienia dostępu

Asystent 2020-2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie. Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale też towarzyszenie podczas wizyty u lekarza, wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Projekt pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 realizowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Umowa nr AOOzN /92/2020 z dn. 18.12.2020r.).

Do pobrania:

  1. oświadczenie umowa zlecenie
  2. oświadczenie asystenta
  3. klauzula informacyjna dla asystenta i opiekuna
  4. zał.3 karta zgłoszenia
  5. zał.4 karta realizacji
  6. zał.5 ewidencja przebiegu

\"\" 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *