Ułatwienia dostępu

Rekrutacja do programu \”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022\” dla mieszkańców Gminy Zakrzew

Z przyjemnością informujemy, że rusza rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla mieszkańców Gminy Zakrzew, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. Program jest skierowany dla rodziców i opiekunów osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, zamieszczonej poniżej i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia lub wysłanie w formie elektronicznej na adres:  stowarzyszenie@docelu.radom.pl

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Zakrzew i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2022 roku. Nadzór nad jego realizacją prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych.

Program zapewnia:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta będą w szczególności polegać na pomocy osobie z niepełnosprawnością w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy). 

Usługi asystenckie mogą być realizowane 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Pobierz KARTE ZGŁOSZENIA (kliknij tutaj)

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *