Ułatwienia dostępu

Rusza rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Z przyjemnością informujemy, że rusza rekrutacja do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” dla mieszkańców Gminy Miasta Radomia, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

Program jest skierowany dla rodziców i opiekunów osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, zamieszczonej poniżej i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia lub wysłanie w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@docelu.radom.pl

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku. Nadzór nad jego realizacją prowadzi Urząd Miejski w Radomiu a Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Do pobrania:

Załączniki 2-6 (.docx)

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *