Ułatwienia dostępu

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że od 10.05.2022r. rusza rekrutacja beneficjentów do projektu \”Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin\”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Radomia oraz osób  zamieszkujących tereny wiejskie: Zakrzew, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Skaryszew, Gózd, Kowala, Przytyk.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@docelu.radom.pl albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Lipska 2, Radom.

Zadanie publiczne Województwa Mazowieckiego pod tytułem: Zadanie nr 1 „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.” „Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.”

  \"\" \"\"

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *