Ułatwienia dostępu

Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Zadanie “Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” skierowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, będących mieszkańcami Gminy Miasta Radomia. Celem realizacji zadania, w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą zależną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki w formie pobytu całodobowego i profesjonalnej pomocy w codziennych trudach opieki poprzez zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i opiece higienicznej.

Załącznik OW gminna

Oświadczenie Zleceniobiorcy Na Rok 2024

Zadanie „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”
finansowane jest ze środków Gminy Miasta Radomia 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *