Ułatwienia dostępu

Wymieńmy się doświadczeniem!

Projekt „Wymieńmy się doświadczeniem” swoje założenia opiera na edukacji międzypokoleniowej czyli wymianie zasobów wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodszymi i starszymi generacjami oraz budowaniu wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym i starszym pokoleniem. Celem głównym realizacji zadania jest budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami.

Celami szczegółowymi będą: – budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. – podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami – promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach. Będzie to możliwe dzięki zaproponowanemu przez oferenta innowacyjnemu rozwiązaniu realizacji wspólnych działań:

Działanie 1: Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych takich jak: zajęcia literacko –poetyckie, zajęcia kulinarne,  zajęcia z rękodzieła, które będą prowadzone zarówno przez wykwalifikowaną kadrę stowarzyszenia – oligofrenopedagogów, jak również przez osoby starsze/ seniorów posiadające zdolności z zakresu gastronomii, rękodzieła i operowania słowem pisanym.

Działanie 2: Spotkanie z poezją w Społecznej Kawiarni Poetyckiej \”Bez granic\”- oferent zakłada współpracę osób niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia z grupą poetycką “Eliksir”.

Działanie  3: Projekt obejmował będzie kampanię promującą i informacyjną pt: \”Podzielmy się doświadczeniem!\”, której celem będzie promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społeczeństwie.

Zadanie publiczne finansowane  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne-wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

#Wynieńmysiędoświadczeniem! #MiędzypokolenioweCentraEdukacyjne-wsparcieintegracjimiędzypokoleniowej” #MinisterstwoEdukacjiiNauki.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *