Ułatwienia dostępu

Rekrutacja beneficjentów do projektu \”Chcę być niezależny!\”

Informujemy, że od 26 lipca rusza rekrutacja beneficjentów do projektu \”Chcę być niezależny!\”. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatów: radomskiego, białobrzeskiego i zwoleńskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@docelu.radom.pl albo osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: Lipska 2, Radom.

 \"\" \"\"

Chcę być niezależny\” – Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego  w ramach realizacji zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadanie: \”Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 1.mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnopsrawnością intelektualną. 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.\”

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS      

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *