Ułatwienia dostępu

Projekt “Obierz ster na zatrudnienie!”

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” realizuje projekt “Obierz ster na zatrudnienie!” Nr POWER.01.05.01-00-0054/20 w ramach Osi 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami .

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Celem projektu jest: zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 50 osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, którzy zamieszkują obszar woj. mazowieckiego, miasto Radom, powiat radomski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski w rozumieniu przepisów KC

Planowane efekty: podniesienie kompetencji i podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu

Wartość projektu : 898 320 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 898 320,00 zł

Do pobrania:

1. Regulamin-uczestnictwa-Do-Celu.docx

2. Formularz-rekrutacyjny.docx

3. Oswiadczenie.doc

4. Deklarcaja-uczestnictwa.docx

Harmonogramy

harmonogram-staze-zawodowe-2021—XII-2022.doc

harmonogram–staze-zawodowe-2022—A.-Wjcik.doc

harmonogram-wsparcia—doradca-zawodowy-XII-2021.docx

harmonogram-wsparcia-doradca-zawodowy—stycze-2022.docx

harmonogram-wsparcia—psycholog-XII-2022.docx

harmonogram-doradca-zawodowy-luty-2022.docx

harmonogram-doradca-zawodowy-aktualizacja-luty-2022.docx

harmonogram-doradca-zawodowy-III-V-2022.docx

harmonogram-szkolenie-nr-1.docx

harmonogram-szkolenie-luty-nr-2.docx

harmonogram-wsparcia–luty-2022-A.-Gaka.docx

harmonogram-wsparcia-luty-2022-EP-poprawiony.docx

harmonogram-wsparcia-trenera-pracy—DW-luty-2022.docx

harmonogram-wsparcia-trenera-pracy—EP-luty-2022.docx

harmonogram-wsparcia-trenera-pracy—KS-luty-2022.docx

harmonogram-wsparcia–marzec-2022-E.-Paliska.docx

harmonogram-wsparcia–marzec-A.-Galka.docx

harmonogram-wsparcia-marzec-A.-Galka-korekta.docx

harmonogram-wsparcia–marzec-D.-Woczyska.docx

harmonogram-wsparcia-marzec-korekta-DW.docx

harmonogram-wsparcia-marzec-2022-siekiera.docx

harmonogram-wsparcia-marzec-2022-korekta-siekiera.docx

harmonogram-wsparcia-P.-Pysiak.docx

harmonogram-wsparcia-kwiecie-A.-Galka.docx

harmonogram-wsparcia-kwiecie-K.-Grska.docx

harmonogram-wsparcia-maj-2022-D.-Woczyska.docx

harmonogram-wsparcia-maj-2022-E.-Paliska.docx

harmonogram-wsparcia-maj-K.-Grska.docx

harmonogram-wsparcia-maj-K.-Siekiera.docx

harmonogram-wsparcia-czerwiec—K.GRSKA.docx

harmonogram-wsparcia-czerwiec-2022-D.-Woczyska.docx

harmonogram-wsparcia-czerwiec-A.-Galka.docx

harmonogram-wsparcia-czerwiec-K.-Siekiera.docx

harmonogram-wsparcia-E.P-czerwiec-2022.docx

harmonogram-pazdziernik-2022.pdf

harmonogram–staze-zawodowe-2022–padziernik.pdf

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *