Ułatwienia dostępu

Projekt “Chcę być niezależny”

Projekt “Chcę być niezależny” – skierowany do mieszkańców powiatów:  radomskiego, białobrzeskiego i zwoleńskiego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Założeniem projektu jest nabycie, rozwijanie, podtrzymywanie i usprawnianie umiejętności osób z niepełnosprawnościami niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych:

DZIAŁANIE NR 1: Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

  1. Grupowe warsztaty kulinarne
  2. grupowe zajęcia z dietetykiem
  3. Grupowe warsztaty w pralni
  4. Zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu przełamywanie barier samodzielnego poruszania się komunikacją miejską

DDZIAŁANIE NR 2: Usprawnienie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

  1. Grupowe warsztaty artystyczne
  2. Cykl grupowych spotkań ,,Pomagając innym pomagasz sobie\”
  3. Spotkanie w kawiarni poetyckiej

DZIAŁANIE NR 3: Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną

  1. Zajęcia grupowe z Treningu umiejętności
  2. Zajęcia indywidualne usprawniające komunikowanie się

DZIAŁANIE NR 4: Wspieranie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin poprzez prowadzenie środowiskowych grup wsparcia.

  1. Pomoc w prowadzeniu i działaniu środowiskowej grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

  

Chcę być niezależny\” – Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego  w ramach realizacji zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; zadanie: \”Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: 1.mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i niepełnopsrawnością intelektualną. 3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.\”

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *