Ułatwienia dostępu

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” zapewnia usługi asystenta osobistego 32 pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta będą w szczególności polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe, itp.);

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

3. zakupach, o ile przewidują one aktywny udział uczestnika Programu przy ich realizacji;

4. załatwianiu spraw urzędowych;

5. nawiązaniu kontaktów z różnego rodzaju organizacjami;

6. korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Jeden asystent podczas wykonywania pracy, będzie miał pod opieką wyłącznie jedną osobę. Wszystkie czynności przez niego wykonywane będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu (pobierz)

2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Warunki rekrutacji do projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lipskiej 2 w Radomiu. Prowadzimy również listę rezerwową. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem w Programie, prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu: Dagmara Wołczyńska, tel. (48) 366 41 31, email: dagmara.f@op.pl

Do pobrania:

Karta realizacji

Galeria

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *