Ułatwienia dostępu

Opieka wytchnieniowa – weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego

Od marca 2020 roku realizujemy projekt „Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego” w którym bierze udział 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.

Polega on na zapewnieniu ,,opieki wytchnieniowej’’ tym rodzinom. Co to oznacza w praktyce??? Oznacza to, że podczas gdy rodzice/opiekunowie uczestników projektu nie mogą tymczasowo sprawować nad nimi opieki, z różnych powodów, mogą pozostawić ich pod profesjonalną opieką terapeutów na kilka godzin lub na cały weekend. Tak więc podczas gdy rodzice/opiekunowie prawni załatwiają swoje sprawy, korzystają ze środowiskowej grupy wsparcia albo po prostu korzystają z przerwy regeneracyjnej ich podopieczni spędzają czas w ,,weekendowym domu krótkiego pobytu’’.

Galeria:

{gallery}/galerie/wytchnienie{/gallery}

Projekt „Weekendowa forma wsparcia pozainstytucjonalnego” finansowany jest przez Gminę Miasta Radomia w ramach realizacji zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; zadanie: „Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. (Umowa o realizację zadania publicznego nr ZS.III.8124.13.1.2020)

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *