Ułatwienia dostępu

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Nowy Rok = nowe zadania ? Od stycznia nasze Stowarzyszenie, z nową energią i entuzjazmem, ruszyło z realizacją projektu \”Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością\” – edycja 2020-2021 w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU:

1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (wsparcie indywidualne). Każdy beneficjent w ramach realizacji zadania otrzyma wsparcie w ramach pobytu dziennego w wymiarze 240h

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (wsparcie indywidualne) w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Każdy beneficjent w ramach realizacji zadania otrzyma wsparcie w ramach całodobowego pobytu dziennego w wymiarze 14 dni

3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki (wsparcie grupowe)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 855 400 ZŁ

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO: 855 400 ZŁ

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: 1.01.2021 – 31.12.2021

\"\" 

Odsyłamy Was również do śledzenia nas na Facebooku: https://www.facebook.com/opiekawytchnieniowa

 

Program realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” imienia Świętego Brata Alberta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

  1. oświadczenie umowa zlecenie
  2. upoważnienie do podawania leków
  3. klauzula informacyjna dla uczestnika i opiekuna
  4. zał.4 karta zgłoszenia do programu
  5. zał.5 karta realizacji programu

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *