Ułatwienia dostępu

Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności

Projekt \”Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności\” zakłada prowadzenie placówki, w której realizowany będzie trening mieszkalnictwa ( trening samodzielności) przez minimum 5 dni w tygodniu, przez 10 miesięcy w roku. uczestnicy projektu zostali podzieleni na 3 osobowe grupy ( z podziałem na płeć), w których pod okiem terapeuty odbywają rotacyjnie kilkudniowy trening samodzielności (pranie, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, trening gospodarowania pieniędzmi, codzienna toaleta, efektywne korzystanie z czasu wolnego. 

Terapia w mieszkaniu treningowym podzielona jest na trzy moduły:

* Trening prowadzenia gospodarstwa domowego 

Ta forma wsparcia ma miejsce codziennie w godzinach od 15.00-19.00 oraz w weekendy od godz. 7.00-13.00 dla grupy, która aktualnie przebywa w mieszkaniu treningowym. Beneficjenci pod okiem terapeuty przygotowują posiłki, sprzątają, piorą , robią zakupy, uczą się dokonywać płatności, itp. Efektem realizacji treningu gospodarstwa domowego będzie zwiększenie wśród beneficjentów umiejętności planowania wydatków w budżecie domowym, nauka oszczędzania, odpowiedzialności za drugiego człowieka i otoczenie , w którym przebywam, wycofanie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności domowych jak: pranie, sprzątanie, gotowanie, zaopatrzenie, itp.

Trening mieszkalnictwa

Ta forma wsparcia realizowana jest codziennie po 12 godzin ( 19.00-7.00) oraz w weekendy od godziny 13.00-22.00 minimum przez 5 dni w tygodniu , dla uczestników aktualnie przebywających w mieszkaniu treningowym. Beneficjenci ćwiczą umiejętności konieczne każdemu w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu: prasowanie bielizn i odzieży, szykowanie garderoby na następny dzień, toaleta, efektywne organizowanie czasu wolnego, integracja społeczna: przyjmowanie gości, rozwijanie hobby, itd. Efektem realizacji treningu mieszkalnictwa będzie zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej beneficjentów.

* Opieka nocna

Opieka nocna – godziny opieki nocnej potraktowane są jako wsparcie bezpośrednie pomocnicze polegające na zapewnieniu opieki beneficjentom projektu w trakcie nocy. Wsparcie realizowane było od poniedziałku do piątku w godzinach od 23.00-5.00 i w weekendy w godzinach od 22.00-7.00.

1. Termin realizacji projektu: 1 marca 2019 r. – 31 marca 2022r.

2. Warunki rekrutacji do projektu: Rekrutacja polegała na zorganizowaniu dwóch spotkań informacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia \”Do Celu\” i siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej \”Do Celu\”. Na spotkaniach tych Kierownik Projektu przedstawił założenia proponowanej formy terapii. Zostały również zebrane Deklaracje udziału w projekcie. Stowarzyszenie prowadzi również listę rezerwową. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu. Kierownik Projektu: Tatiana Kaplińska, tel 792 38 72 94, email: tatik@poczta.onet.pl

3. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

a. Indywidualne spotkania rekrutacyjne

b. Trening prowadzenia gospodarstwa domowego

c. Trening mieszkalnictwa

d. Opieka nocna

e. Opieka asystenta podczas transportu beneficjentów

4. Harmonogram 

Beneficjenci korzystają ze wsparcia ( trening prowadzenia gospodarstwa domowego, trening mieszkalnictwa, opieka nocna, opieka asystenta podczas transportu beneficjentów) od poniedziałku (godz. 15.00) do soboty (godz. 7.00) , z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Indywidualne spotkania rekrutacyjne odbyły się raz w miesiącu marcu, podczas rekrutacji beneficjentów projektu.

\"pfron\"

Projekt „Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności” realizowany na podstawie Umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Umowa nr ZZB/000565/BF/D) w ramach Konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność”: kierunek pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; zadanie: „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Galeria październik:

{gallery}/galerie/mieszkanie2{/gallery}

Galeria:

{gallery}/galerie/mieszkanie1{/gallery}

 

Zapraszamy na profil mieszkania na facebooku: https://www.facebook.com/mieszkaniewspomagane

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *