Ułatwienia dostępu

Warsztat Terapii Zajęciowej „Do Celu” w Dąbrówce Nagórnej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Do Celu” w Dąbrówce Nagórnej został utworzony w dniu 22.12.2021roku. Placówka nasza realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej  i zawodowej dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno – zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.   Zajęcia …

Warsztat Terapii Zajęciowej „Do Celu” w Dąbrówce Nagórnej Czytaj więcej »

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Wśród potrzebnych i ciekawych projektów naszego Stowarzyszenia znalazła się realizacja zadania ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. Celem tego ważnego projektu jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie pomocy w opiece nad osobami od nich zależnymi oraz umożliwienie im skorzystania z przerwy regeneracyjnej i czasowego odciążenia od codziennych obowiązków poprzez realizację usługi w formie dziennej i całodobowej. Trudna i wieloletnia …

Opieka wytchnieniowa edycja 2023 Czytaj więcej »

Fotorelacja z realizacji Asystenta Osobistego w Gminie Zakrzew

Fotorelacja z realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 na terenie Gminy Zakrzew #asystent #AsystentOsobisty #wsparcie #StowarzyszenieDoCelu #DoCeluRadom #GminaZakrzew #Zakrzew #asystentZakrzew

Wymieńmy się doświadczeniem!

Projekt „Wymieńmy się doświadczeniem” swoje założenia opiera na edukacji międzypokoleniowej czyli wymianie zasobów wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodszymi i starszymi generacjami oraz budowaniu wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym i starszym pokoleniem. Celem głównym realizacji zadania jest budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami.

Guzowianki Koncert

Zapraszamy na ucztę dla ciała i duszy 🙂 Zadanie publiczne pn. kultura zaprasza ,,Guzowianki”, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. #Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka