Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Pani Beata Wątły - Prezes 

Pan Michał Jagiełło - Wiceprezes 

Pani Agnieszka Siara - Skarbnik 

Pan Kamil Marchewka - Sekretarz

Pan Krzysztof Sońta - Członek 

 

Komisja rewizyjna w składzie:

Pani Kaja Krawczyk- przewodniczący

Pani Aleksandra Kozicka - członek

Pani Wioletta Leszczyńska - członek

 

Odsłony: 2140