Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności – edycja 2022 - 2025

Realizacja projektu "Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności" zaplanowana została na 3 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 36 beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu radomskiego oraz m. Radom, dla których zostaną opracowane Indywidualne Programy Działania.

Czytaj więcej: Mieszkanie treningowe krokiem ku samodzielności – edycja 2022 - 2025

Projekt "Obierz ster na zatrudnienie!"

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” realizuje projekt "Obierz ster na zatrudnienie!” Nr POWER.01.05.01-00-0054/20 w ramach Osi 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami .

Czytaj więcej: Projekt "Obierz ster na zatrudnienie!"

Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021

Kolejna odsłona projektu „Odważnie w dorosłe życie!” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Radomiu, ul. Lipskiej 2. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021

Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

"DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

Tel / Fax: (48) 366 41 31

zarzad@docelu.radom.pl

stowarzyszenie@docelu.radom.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil