O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Do Celu”  powstało 27 marca 2014 roku. To organizacja pozarządowa, prowadząca nieodpłatną działalność, zajmująca się pracą na rzecz niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest między innymi wszechstronnie działanie na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych  z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom, propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia dla problemów osób z różnymi dysfunkcjami, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu oraz rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji a także tworzenie i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest bezpośrednie dotarcie do osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wszechstronne działania, pomoc, wspieranie rozwoju i wdrażanie do aktywnego życia społecznego dzieci, młodzieży  i dorosłych a także pomoc ich rodzinom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i współpraca z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Do Celu” to organizacja, skupiająca nauczycieli, terapeutów, studentów, wolontariuszy oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Swoją wiedzę i umiejętności chcą wykorzystać w efektywnej pracy z niepełnosprawnymi, wdrażając ich do samodzielności i niezależności na miarę ich możliwości psychofizycznych.

W 2017 roku Stowarzyszenie uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego i zbiera 1% podatku na wspieranie działalności.

Odsłony: 4290

Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

"DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

Tel / Fax: (48) 366 41 31

zarzad@docelu.radom.pl

stowarzyszenie@docelu.radom.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil