Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021

Kolejna odsłona projektu „Odważnie w dorosłe życie!” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Radomiu, ul. Lipskiej 2. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od kwietnia 2021 roku poszerzyliśmy swoją działalność o nowe, bardzo ważne zadania. W dalszym ciągu kontynuujemy dzianie Centrum Aktywnego Poszukiwania Pracy, w którym w osoby z niepełnosprawnością, mogą uzyskać informację na temat zatrudnienia. Projekt zakłada realizację idei zatrudnienia wspomaganego na wielu płaszczyznach. Nasi beneficjenci otrzymują wielofazowe wparcie:

- diagnozę kompetencji społecznych

- diagnozę doradczą preferencji i predyspozycji zawodowych

- działalność środowiskowej grupy wsparcia

- wsparcie trenera w miejscu pracy i poza nim

- grupowe warsztaty szkoleniowe

Zapraszamy do obejrzenia galerii naszych poczynań."

Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

"DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

Tel / Fax: (48) 366 41 31

zarzad@docelu.radom.pl

stowarzyszenie@docelu.radom.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil