Projekt "Odważnie w dorosłe życie"

Miło nam Państwa powiadomić , że od 15 września do 15 grudnia Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Do Celu" , im. Św. Brata Alberta będzie realizowało projekt pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy pod hasłem: Odważnie w dorosłe życie!”. Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Realizacja projektu miała na celu rozpowszechnienie idei zatrudnienia na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu trenera pracy. Beneficjenci zadania odbywali praktyki zawodowe zgodnie ze swoim profilem zawodowym, który stworzyli wspólnie z doradcą zawodowym. Rezultatem realizacji tego przedsięwzięcia było powołanie do życia Centrum Aktywnego Poszukiwania Pracy, w którym w przyszłości osoby z niepełnosprawnością, będą mogły uzyskać informację na temat zatrudnienia. Stowarzyszenie będzie się starało o wpis do rejestru agencji zatrudnienia , który prowadzi Wojewoda . Dalszym celem będzie też stworzenie bazy przedsiębiorców z Radomia i okolic zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Ideałem będzie jak będą nam w przyszłości zgłaszać taka chęć , a my będziemy szukać dla nich pracowników. To nasze marzenie póki co 😍

  1. Model włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w rynek pracy.
  2. Raport z wdrażania model włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w rynek pracy.

Galeria:

Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

"DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

tel. 660-75-26-62

stowarzyszenie@docelu.radom.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil