Bezpłatne szkolenie "Wspieranie osoby dorosłej ze spektrum autyzmu"

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online dla przedstawicieli instytucji realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób ze spektrum autyzmu.
Szkolenie odbędzie się w dniu 8.06.2022 w godz. 17:00 - 19:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
PRELEGENCI:
Anna Zgrzebniak - wykwalifikowana oligofrenopedagog, neurologopeda posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu pracująca według nurtu terapii behawioralnej.

Obowiązuje rejestracja pod adresem: https://tiny.pl/9vpcx
Zapraszamy.
 
Szkolenie organizowane w ramach projektu "Szansa na lepsze życie!" realizowanego jako zadanie publiczne "Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu" w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

"DO CELU" IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

Tel / Fax: (48) 366 41 31

zarzad@docelu.radom.pl

stowarzyszenie@docelu.radom.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil